Appointment
Emergency
Doctors
Inquiry
ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा सफल जोर्नी प्रत्यारोपण

ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन...

09 Jun, 2024

शरिरको चल्ने भागलाई हामी जोर्नी भन्छौं। हात र पाखुराको बीच भाग कुहिना, क...

Read More
ॐ हस्पिटल र लेमन ट्रि प्रिमियरको सेवा सहकार्य सम्झौता

ॐ हस्पिटल र लेमन ट्रि प्र...

15 Feb, 2024

ॐ हस्पिटल एण्ड र...

Read More
ॐ हस्पिटल र एभरेष्ट बैंकबीच विशेष छुट सम्झौता !!

ॐ हस्पिटल र एभरेष्ट बैंकब...

13 Sep, 2023

ॐ हस्पिटल एण्ड र...

Read More
Irregular periods can also cause cancer in the uterus

Irregular periods can als...

09 Mar, 2023

https://www.saphalnepal.com/16008/2020/07/26/

Read More
"Pediatric Clinical Immunology and Rheumatology" service now in Nepal

"Pediatric Clinical Immun...

09 Mar, 2023

https://www.saphalnepal.com/19989/2020/09/29/

Read More
Osteoporosis: "Problem of weakening bones and breaking them"

Osteoporosis: "Problem of...

09 Mar, 2023

https://www.saphalnepal.com/20841/2020/10/20/

Read More
Mahat is the chief executive officer of OM Hospital

Mahat is the chief execut...

09 Mar, 2023

https://www.saphalnepal.com/22813/2020/12/16/

Read More