कोरोना संक्रमण बाट बच्न हात कसरी धुने ? हामीलाई सिकाउदै हुनुहुन्छ ॐ हस्पिटल का सिस्टरहरु

https://www.facebook.com/omhrc/videos/609625933220506/