कोभिड-१९ संक्रमणको महामारीसँगै हामी सबैले ह्याण्ड स्यानिटाइजर प्रयोग गरिरहेका छौं । ह्याण्ड स्यानिटाइज र ह्याण्ड हाइजिन गर्ने सहि तरिका के हो ? हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ ॐ अस्पतालको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण युनिटका सिस्टरहरुले ।