महिलाहरुको महिनावारी गड्बडी के हो ? महिनावारी गड्बडी किन हुन्छ ? बिशेष रिपोर्ट । डा. जागेश्वोर गौतम ज्यु संग कुराकानी | NICE Health Care | Ep035 | 2075-12-26 | Weekly Program | An Interview With Dr. Jageshwor Gautam (Gynecologist), Om Hospital & Research Center) |

Om Hospital

https://www.youtube.com/watch?v=tvOKXFqKVLs&t=1149s