सघनउपचारकक्ष मा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुर्याउने स्वास प्रश्वासको गम्भिर समस्या #निमोनिया बारे जानकारी गराउनुहुँदै ॐ अस्पतालका #सघनउपचार बिशेषज्ञ डा. प्रमेश सुन्दर श्रेष्ठ ।