गर्भावस्थामा यी काम गर्दै नगर्नुस, गर्भवती महिलाले सुन्नै पर्ने